Londýn a perly královské Anglie

Ubytování: hotel Doprava: autokarem Strava: snídaně
1 termín od 18. srpna 2021

Cena zájezdu

od 7 990 Kč


Pojeďte s námi poznávat nejen Londýn, jedno z nejpůsobivějších hlavních měst na světě, ale i monumenty a památky jihozápadně od metropole. Navštívíme královský Windsor, Salisbury, ztělesňující mnohé ze staré dobré Anglie či pravěký monument Stonehenge. Celý popis

Termíny a ceny

18.08. - 22.08.2021 středa - neděle
snídaně autokarem
7 990 Kč
cena za 5 dní (2 noci)

Informace o cenách

Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klimatizovaným busem
  • přejezd kanálu La Manche (trajekt/Eurotunel)
  • 2x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
  • 2x snídani
  • průvodce

Výlety

  • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 180 Kč)
  • Stonehenge (rezervace nutná min. 10 dní před odjezdem předem v CK) - dospělí (příplatek: 550 Kč)
  • Stonehenge (rezervace nutná min. 10 dní před odjezdem předem v CK) - děti do 15 let (příplatek: 300 Kč)
  • Stonehenge (rezervace nutná min. 10 dní před odjezdem předem v CK) - studenti a osoby nad 60 let (příplatek: 450 Kč)
  • 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení (příplatek: 2000 Kč)

Popis zájezdu

Londýn a perly královské Anglie

Pojeďte s námi poznávat nejen Londýn, jedno z nejpůsobivějších hlavních měst na světě, ale i monumenty a památky jihozápadně od metropole. Navštívíme královský Windsor, Salisbury, ztělesňující mnohé ze staré dobré Anglie či pravěký monument Stonehenge.


Program zájezdu

1. den: V odpoledních hodinách odjezd z ČR.
2. den: LONDÝN , první část prohlídky britské metropole. Návštěva čtvrti Westminster, přes Westminter Bridge k budově Parlamentu (UNESCO), kolem Westminsterského opatství (UNESCO) na vládní třídu Whitehall. Projdeme kolem sídla premiéra Downing Street a Horse Guards na působivé Trafalgarské náměstí, živý West End, Čínská čtvrť a Picadilly Circus, přes Green Park k Buckinghamskému paláci. Odpoledne možnost návštěvy Národní Galerie, Londýnského oka aj.
3. den: WINDSOR - zámek, který již téměř tisíc let slouží jako sídlo britských králů a královen. Po poledni navštívíme město SALISBURY. Projdeme se jeho historickým centrem a prohlédneme si nejslavnější místní stavbu, úchvatnou gotickou katedrálu. Přejedeme ke STONEHENGE (UNESCO), nejslavnějšímu pravěkému monumentu v Evropě.
4. den: Druhá část prohlídky LONDÝNA . Návštěva pevnosti Tower (UNESCO), která mezi svými zdmi ukrývá expozici britských korunovačních klenotů, most Tower Bridge, levobřežní čtvrť Southwark, barokní katedrála sv. Pavla. V podvečerních hodinách se přesuneme do Královské čtvrti Greenwich. Program zakončíme u Královské observatoře, s jedinečným panoramatickým výhledem na Londýn.
5. den: Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.