Řecko - velký okruh - letecky

Ubytování: hotel Doprava: letecky Strava: polopenze
žádný termín od 22. září 2023

Cena zájezdu

od 29 990 Kč


Podrobný poznávací zájezd do Řecka seznamuje účastníky s mnoha nejen antickými památkami této středomořské země. Rozhodně zaujme hlavní město Athény se slavnou Akropolí a mnoho starověkých památek na Peloponésu. Romantiky nadchnou také skalní "zavěšené" kláštery Meteora nebo nádherně umístěná starověká věštírna v Delfách. Celý popis

Řecko - velký okruh - letecky

Termíny a ceny

22.09. - 30.09.2023 pátek - sobota
polopenze letecky (Praha)
29 990 Kč
cena za 9 dní (8 nocí)

Informace o cenách

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha/Vídeň - Soluň, Athény - Praha/Vídeň
 • dopravu autobusem s výlety dle programu
 • 8x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím)
 • 7x polopenzi + 1x snídani
 • průvodce

Cena nezahrnuje

 • pobytovou taxu (splatná na místě)

Výlety

 • pojištění léčebných výloh a rozšířeného storna do 45 000 Kč (příplatek: 660 Kč)
 • 1/1 pokoj povinný (na vyžádání v CK) (příplatek: 5200 Kč)
 • V závislosti na změně letového řádu může být zájezd prodloužen o 1 den. V takovém případě bude rozšířen počet ubytování se snídaní a účtován povinný příplatek 650 Kč/os.

  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Popis zájezdu

Řecko - velký okruh - letecky

Podrobný poznávací zájezd do Řecka seznamuje účastníky s mnoha nejen antickými památkami této středomořské země. Rozhodně zaujme hlavní město Athény se slavnou Akropolí a mnoho starověkých památek na Peloponésu. Romantiky nadchnou také skalní "zavěšené" kláštery Meteora nebo nádherně umístěná starověká věštírna v Delfách.

Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy do Soluně. Dle letového řádu připojení ke skupině a dle časových možností krátká prohlídka města SOLUŇ. Ubytování v Soluni.
2. den: Kláštery METEORA (UNESCO), tyčící se na vrcholcích bizarních skalních útvarů. Návštěva několika ze šesti klášterů např: Varlaám, Megálo Metéoro.
3. den: Památník u THERMOPHYL (Thermopylský průsmyk). Starověké DELFY (UNESCO) - posvátný Apollónův okrsek: Svatá cesta, Apollónův chrám, Tholos. Klášter OSIOS LOUKAS - po architektonické stránce nejvýznamnější středověká stavba Řecka.
4. den: ATHÉNY (UNESCO) - Akropole s kolosálním Parthenónem, divadlo Héroda Attica, chrám Athény Niké, Dionýsovo divadlo, Propylaje, Beuléova brána aj.
5. den: Odjezd na poloostrov PELOPONÉS. Areál starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Octaviin chrám, Odeion). EPIDAUROS (UNESCO) - posvátný okrsek boha lékařství Asklépia s největším divadlem v Řecku. Starobylé MYKÉNY (UNESCO) – významné centrum rané řecké kultury, opevněný palácový komplex se Lví branou aj.
6. den: Pobyt u moře. V ranních hodinách návštěva NAFPLIA – mramorem dlážděné chodníky, pevnost Palamidi, malebný přístav.
7. den: Starověká SPARTA, která patřila k nejmocnějším městským státům Řecka. Areál MYSTRA (UNESCO) – architektonický skvost byzantského stylu, prohlídka opevnění s hradem, bohatě zdobených kostelů, klášterů a dalších budov. Přejezd přes POHOŘÍ TAYGET na ubytování.
8. den: OLYMPIE (UNESCO) - posvátný okrsek se zbytky Diova chrámu, kde byl jeden ze sedmi divů světa – socha boha Dia, Archeologické muzeum - jedno z nejbohatších a nejhezčích v celém Řecku. V podvečer transfer z Patrasu do Athén. Ubytování v Athénách.
9. den: Snídaně a dle let. řádu transfer na letiště a odlet do ČR.