Klášterní komplex Meteora

Na vrcholcích skal v Thesálii ve středním Řecku se rozkládá klášterní komplex Meteora. I když stavba není zdaleka tak prastará jako jiné antické památky (třeba Delfy, památky v Athénách, Mykénách), architekturou a umístěním je vskutku jedinečná. Jde o komplex celkem 24 monastýrů, pravoslavných klášterů, který zde vznikal postupně od 14. do 16. století. Výstavba byla neuvěřitelně náročná, veškerý materiál a stavební náčiní vynášeli mniši na vrcholky skal na zádech či vytahovali v koších.

Celý komplex byl roku 1988 zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO.