Délos

Nyní nenápadný malý ostrůvek Délos byl kdysi jedním nejvýznamnějších náboženských center starého Řecka. Podle legend se zde totiž narodili bohové Artemis a Apollón, proto měl Délos v době antiky velký náboženský význam, stejný jako chrámy v samotných Athénách, nebo věštírna ve městě Delfy. Dnes je významným archeologickým nalezištěm, které je od roku 1990 na Seznamu UNESCO.