Cestujte a poznávejte s námi svět

10 nejobdivovanějších míst Řecka

Podívejte se na místa, která jsou skutečnými památníky lidských dějin, tichými svědky dávné historie...
23. března 2023

Řecko, kolébka civilizace

Řecko, to je nevyčerpatelná pokladnice historických a architektonických skvostů, které nás fascinují tisíce let a ještě velmi dlouho fascinovat budou. k mnohým místům se váží legendy, mnohá jsou dodnes opředena mystikou a tajemstvím...

Ačkoli největší koncentrace starověkých památek je bezesporu v Athénách a okolí, mnoho historických monumentů je rozeseto po celém Řecku, ostrovy nevyjímaje.

village, hills, greece

Athény, víc než metropole

Athény skrývají desítky architektonických skvostů. Nejznámější památky se tyčí na Athénské akropoli, která byla po dlouhá staletí náboženským, politickým i kulturním centrem celého Řecka. Jde o pozoruhodný soubor chrámů vystavěný na vyvýšeném pahorku nad městem. Mezi nejznámější stavby patří chrám Parthenón zasvěcený Athéně Parthenos, nebo-li panenské, mramorový chrám Erechtheion s nádhernými karyatidami na straně chrámu (sochy žen plnící nosnou funkci sloupů), menší chrám Athény Niké, nebo Propyleje, monumentální vstupní prostor se schodištěm a sloupovím.

greece, palace, parthenon

Athénská agora

Agora byla dříve centrem Athén. Byla místem, kde se konaly trhy, bohoslužby, soudy, kde se shromažďovali lidé. Kolem agory stály chrámy i administrativní budovy. Při návštěvě Athénské agory byste neměli minout Hefaistův chrám, Věž větrů, Stoa poikylé, nebo katedrálu Mitrópoli.

Chrám Dia Olympského

Za návštěvu rozhodně stojí i zřícenina obrovského chrámu Olympieion rozkládající se asi půl kilometru od Akropole.

athens, temple, zeus

K počátkům antického divadla

Řecko, to je také kolébka divadelního umění.
Při návštěvě Athén byste neměli zapomenout na nejstarší kamenné divadlo světa - Dionýsovo divadlo, vytesané do jižního svahu Akropole. Symbolicky zasvěcené Dionýsovi, bohu her a vína, uvádělo v život nejslavnější tragédie už od 6 st. př. n. l.

Původní dřevěné vybavení divadla bylo na tomto místě nahrazeno kamenným až na konci 5 st. př. n. l. Dionýsovo divadlo mělo kapacitu neuvěřitelných 17 000 diváků!

greece, athens, parthenon

Mystická místa řecké historie

Historie osídlení na území města Delfy sahá až do mykénského období, avšak pověstné období věštírny v Delfách spadá do 8 - 6. století př. n. l. Do Delf se tehdy vypravovali lidé vysokého i nízkého postavení o radu. Příkazy boha Apollona vyřčené v Delfách měly zásadní vliv na rozhodování o osudu lidí, měst i celých říší.

Nyní nenápadný malý ostrůvek Délos byl kdysi jedním nejvýznamnějších náboženských center starého Řecka. Podle legend se zde totiž narodili bohové Apollón a Artemis. Dnes je významným archeologickým nalezištěm, které je od roku 1990 na Seznamu UNESCO.

delphi, oracle, oracle at delphi

Klášterní komplex Meteora

Na vrcholcích skal v Thesálii se rozkládá klášterní komplex Meteora. I když stavba není zdaleka tak prastará jako jiné antické památky, architekturou a umístěním je vskutku jedinečná. Jde o komplex celkem 24 monastýrů, pravoslavných klášterů, který zde vznikal postupně od 14. do 16. století. Výstavba byla neuvěřitelně náročná, veškerý materiál a stavební náčiní vynášeli mniši na vrcholky skal na zádech či vytahovali v koších.

Celý komplex byl roku 1988 zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO.

meteora, greece, monastery

Co tedy při návštěvě Řecka rozhodně navštívit?

  • Začněte Athénskou akropolí, místo má jedinečný genius loci. Na prohlídku doporučujeme celý den. Nezapomeňte na Parthénon (1), Erechteion (2), Chrám Athény Niké (3) a monumentální Propyleje (4).
  • V nejbližším okolí Akropolis pak rozhodně neopomeňte navštívit Chrám Dia Olympského (5) a Athénskou agoru (6). Pokud jste ctiteli umění, navštivte Dionýsovo divadlo (7), nejstarší kamenné divadlo na světe.
  • Ve Středním Řecku stojí za návštěvu město Delfy (8), které bylo roku 1987 zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO. Velmi pozoruhodné je i cenné archeologické naleziště na ostrůvku Délos (9) nebo klášterní komplex Meteora (10) v centrální části Řecka.